Operacja jaskry

Jaskra to choroba oczu, u podstaw której leży postępujący zanik nerwu wzrokowego i utrata wzroku. Przyczyną takich niekorzystnych zmian w obrębie oka jest zaburzenie odpływu płynu wewnątrzgałkowego, który generuje ucisk na nerw. Można ją leczyć operacyjnie.

Przyczyn jaskry jest wiele – część przypadków ma charakter wrodzony, wtedy jaskra rozwija się u niemowląt i małych dzieci. Ten najrzadziej występujący rodzaj jaskry ma prawdopodobnie charakter dziedziczny. Nabyte postacie jaskry generowane są licznymi czynnikami, z których najważniejsze to:

Leczenia jaskry ukierunkowane jest na obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego. Jakimi metodami osiąga się ten cel?

Leczenie jaskry – różnorodne terapie

W celu obniżenia ciśnienia wewnątrz gałki ocznej, stosowane są różne metody. Najmniej inwazyjna forma leczenia zakłada stosowanie leków miejscowych, które obniżają ciśnienie wewnątrzgałkowe na drodze ułatwienia odpływu cieczy wodnistej lub ograniczenia jego syntezy.

Celem terapii jest uzyskanie fizjologicznych wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego, rzędu 10–22 mm Hg. Leki z grupy β-blokerów, sympatykomimetyków i inhibitorów anhydrazy węglanowej, a także parasympatykomimetyki oraz pochodne prostaglandyn stosowane są przez wiele lat, niekiedy nawet dożywotnio. Tak długotrwała farmakoterapia może powodować skutki uboczne, w postaci osłabienia reakcji na leczenie, uczulenia oka czy nasilenia niektórych objawów. Bardziej radykalnym rozwiązaniem jest leczenie chirurgiczne.

Chirurgiczne leczenie jaskry

Operacyjne leczenie jaskry obejmuje szereg metod o zróżnicowanym stopniu inwazyjności. Decyzję o leczeniu podejmuje lekarz w oparciu o stan zdrowia chorego i stopień zaawansowania jaskry.

Laserowa operacja na jaskrę jest mniej inwazyjna niż tradycyjne zabiegi chirurgiczne, gwarantując krótki czas rekonwalescencji i umożliwiając choremu szybki powrót do codziennej aktywności. Laserowa trabekuloplastyka polega na działaniu laserem argonowym lub diodowym na kąt przesączania, co ułatwia odpływ cieczy wodnistej z gałki ocznej, obniżając ciśnienie wewnątrzgałkowe.

Niekiedy efekty zabiegu odczuwalne są od razu, zaś u grupy pacjentów na poprawę jakości widzenia trzeba poczekać nawet do kilku miesięcy. Cykloablacja to operacja jaskry, polegająca na częściowym zniszczeniu ciałka rzęskowego, produkującego ciecz wodnistą, natomiast irydotomia to wykonanie otworu w obwodowej części tęczówki, co umożliwia odpływ cieczy wodnistej z tylnej do przedniej komory oka. Gdy laserowe techniki leczenia są niewystarczające, zalecane jest przeprowadzenie klasycznej operacji.

Tzw. operacje niepenetrujące to zabiegi, podczas których nie dochodzi do pełnościennego otwarcia gałki ocznej. Najczęściej wykonywaną procedurą tego typu jest sklerektomia, polegająca na wytworzeniu błony filtracyjnej, poprzez którą ciecz wodnista z gałki ocznej w wyniku różnicy ciśnień, przesączana jest do wytworzonej w twardówce przestrzeni dekompresyjnej. Operacje przetokowe to nieznacznie większa skuteczność, obciążona jednak większym odsetkiem powikłań.

Najczęstszą operacją tego typu jest trabekulektomia, polegająca na wycięciu fragmentu kąta przesączania i utworzenia pęcherzyka filtracyjnego. Gdy pacjenta dotyka skomplikowana jaskra operacja polega na wszczepienie implantu drenującego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *